Barcelona: Ingatlanadó-kedvezmény és közösségi hitelezés a napenergia szolgálatában

Barcelona 2018-2030 időszakra vonatkozó klímastratégiájának központi eleme a megújuló energiatermelés, és ezen belül is főként a napenergia-hasznosítás drasztikus növelése. 2030-ra a város a jelenlegi napelemes kapacitások 500%-os emelését szeretne elérni, mind a közszféra, mind a lakossági szektor beruházásain keresztül. Az önkormányzat aktív, facilitátor-szerepet játszik a lakossági napenergia-kapacitások szélesítésében, és e célból anyagi ösztönzőkkel (adókedvezmény), szakmai és műszaki tanácsadással, valamint a kivitelezők és a megrendelők közötti kapcsolatteremtéssel segíti az egyéni beruházókat és az energiaközösségeket egyaránt.

Ennek kiváló példája a Huelva utca 108-ban nemrégiben megvalósult közösségi naperőmű. A viszonylag magas energiafogyasztású (60 háztartás, három lift) épület tetejére 27 kW teljesítményű napelemes rendszert telepítettek, és az egyéni mérőórák révén nem csak a közös helyiségek, azaz a lépcsőházak tudják hasznosítani a napelem termelését, hanem az egyes lakások is részesülhetnek a napelemek áltl megtermelt áramból (éves szinten összesen kb. 32.400 kWh). Habár a telepítés már 2020-ra megvalósult, az engedélyeztetési folyamat még jó ideig húzódott, mert a hálózat üzemeltetőjének ki kellett dolgoznia a ház által fel nem használt és a hálózatba feltöltött áram elszámolásának módszertanát.

A Barcelonai Önkormányzat a napelemek telepítését az adott épületre vonatkozó ingatlanadó (IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 50%-ának három éves időtartamra vonatkozó elengedésével ösztönzi, és végül ez volt a döntő érv a Huelva 108. ház lakói számára, hogy megvalósítsák a beruházást. A napelem-telepítését végző cég elintézte az adókedvezmény igénylését is, ami kényelmes a lakosok számára, és Barcelonában bevett gyakorlat.

Az egyetlen nehézséget az jelentette a lakóközösség számára, hogy a beruházáshoz szükséges 42.000 euróból csak 15.000 állt saját forrásokból rendelkezésükre. A kereskedelmi bankok vonakodtak hitelt nyújtani a lakóközösségnek, így a fennmaradó 37.000 eurót a fenntarthatósági és szociális projektre szakosodott Ecrowd! közösségi kölcsönzési (crowd-lending) platform segítségével teremtették elő. A kölcsönt így három éves futamidővel, 4 %-os kamattal, havi részletfizetéssel sikerült biztosítani. Így a ház azon kevés példák közé tartozik, amely közösségi finanszírozás segítségével létesített napelemes-rendszert, amelynek termeléséből az egyedi elszámolás révén minden lakó részesülhet.